Cheap flights Всемирный круиз » Сучасний стан та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні

Проведений аналіз сучасного стану готельного господарства та наведено основні напрямки розвитку готельного бізнесу в Україні.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Індустрія туризму — сукупність різних суб’єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства ресторанного господарства, транспорту, заклади культури, спорту), якізабезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів. Одночасно зі збільшенням загальної кількості туристів помітний розвиток одержала інфраструктура туризму й основний її компонент — готельний сектор, що прагне одержати свою частку бізнесу. У сучасних умовах готелі змушені боротися за «місце під сонцем», а за наявності можливості — прагнути до розширення свого бізнесу. Останнім часом у зв’язку з недавнім економічним спадом у розвинених країнах світу різко загострилася конкурентна боротьба в індустрії гостинності [1].

Виживання й ріст ділової активності — найважливіші напрямки в діяльності готельних підприємств в усіх країнах світу. Деякі з них уже усвідомили цей факт і вживають необхідних заходів, щоб забезпечити собі стабільне майбутнє шляхом задоволення мінливих потреб споживачів і стимулювання повторних обігів за наданням готельних послуг [2].

Бурхливі зміни, що відбуваються в області телекомунікацій, засобів масової інформації й пов’язаних з ними технологій, сприяли збільшенню очікувань з боку споживачів стосовно якості обслуговування, професіоналізму працівників і розмаїтості пропонованих готельних послуг. Тому вже не можна розраховувати на те, що споживачі будуть задоволені поганим обслуговуванням. У рамках своєї політики в області маркетингу готелі повинні інформувати потенційного споживача щодо рівня та якості послуг, на які він може розраховувати, а потім забезпечити відповідність пропонованих ними послуг заявленому рівню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Готельний бізнес — один із найперспективніших і успішно розвинутих напрямків бізнесу в Україні. Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти й стрімкий перехід до них. Як і будь-який бізнес готельний бізнес прагне до збільшення доходу й шукає ефективні шляхи для досягнення бажаного фінансового результату.

За минулий рік зросла зацікавленість туристів до України. За даними офіційної статистики, збільшення туристів в Україну в першій половині 2007 р., порівняно з аналогічним періодом 2006 р., склав 16%. Кількість іноземних туристів за позначений період 2007 р. склала 6,6 млн. — стільки ж, скільки за весь 2006 р. [3].

За даними Держкомстату в Україні 1218 готельних підприємств, а загальна кількість готелів, санаторіїв, пансіонатів тощо — більша 3200. За станом на березень 2007 р. сертифікацію пройшли 930 готелів. Сьогодні в країні надають свої послуги 30 однозіркових, 43 двозіркових, 66 тризіркових, 22 чотиризіркових і всього два п’ятизіркових готелі. Вищим званням були відзначені «Прем’єр-Палас» у Києві та «Донбас-Палас» у Донецьку, які входять до асоціації «Great Hotels of the World». Останній готель з’явився завдяки інвестиціям «Систем кепітал менеджмент», що і надалі планує розширювати готельну мережу.

У Києві в цей час функціонують 117 готелів різної форми власності й відомчого підпорядкування. З них 23 — великі готелі з кількістю номерів понад 100, 60 — малі готелі (до 100 номерів) і установи типу гуртожитків готельного типу. Всього в готелях Києва 8,7 тис. номерів, розрахованих на 15,6 тис. місць. Це забезпечує проживання на рік понад 1 млн. осіб, третина з яких — іноземці. Близько 400 нових номерів у великих та середніх готелях було введено за останні два роки, зокрема, готелі «Прем’єр Палас» і «Редиссон САС». Ще стільки ж номерів було уведено в 13 нових малих готелях різного рівня комфортності — «Верховина», «Всі + разом», «Джинтама», «Жайвір», «Одисей», «Паллада-2002″, «Сокіл», «Адрія Тревел». Серед них: один чотиризірковий готель, один тризірковий, шість двозіркових і ще п’ять не сертифікованих за категоріями комфортності [4].

У цілому, в Україні кількість готельних місць на 1 тис. населення становить 2, у Києві — 6. Тоді як у Москві — 9, Парижі — 38, а в середньому у Європі — 14-18.

У великих містах України нараховується 12-15 тис. готельних номерів. З 8700 номерів столичних готелів тільки 3% відповідає міжнародним стандартам. Під час цього вартість готельних послуг становить у Києві від $60 до $400 за добу, яка постійно зростає. Таким чином, в Україні перспективи розвитку готельної індустрії очевидні.

Мета та завдання статті. В Україні туристична індустрія як самостійний сектор економіки перебуває в стадії свого становлення. Спостерігається збільшення інвестицій у готельний бізнес, як основного компонента інфраструктури туризму. Тому необхідно визначити основні напрямки розвитку готельного бізнесу в Україні з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності на ринку готельних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. Багато високорозвинених країн, таких як: Іспанія, Швейцарія, Австрія, Франція, Бельгія побудували та підвищили свій економічний стан, значною мірою, за рахунок туризму. Під час цього багато залежатимете від політики держави на ринку.

З метою реалізації готельного потенціалу України, державі необхідно вжити таких заходів:

- забезпечити туристам комфортні й безпечні умови для приїзду та перебування в Україні;

- проводити ефективну політику розвитку масового туризму;

- вжити заходів щодо поліпшення стану визначних пам’яток;

- внести зміни в закони про землекористування,

- внести зміни до правил видачі відповідних дозволів організаціям суміжних галузей, щоб залучати інвестиції у відкриття нових об’єктів масового туризму.

У своєму становленні готельний ринок України зіткнувся з низкою проблем. Однією з них є слабкість внутрішньої конкуренції, що пояснюється відсутністю вільних засобів та високих податкових ставок, через це складно забезпечити економічну стабільність, максимізувати прибуток, підвищити конкурентоспроможність підприємств індустрії гостинності на ринку готельних послуг, а також відсутність потужних міжнародних готельних мереж.

Показник низької конкурентоспроможності готельних послуг формується за рахунок рівня ціни та якості послуг. Через високі податкові ставки готелі змушені встановлювати високі ціни. Ціни визначаються умовами конкуренції, станом та співвідношенням попиту й пропозиції.

У Польщі після приватизації готелів і проведення ринкових реформ кількість готельних номерів збільшилася на 50% у результаті появи нових підприємств, особливо у вигляді мереж. Розширення останніх збільшує продуктивність завдяки поліпшенню структури галузі й зміцненню конкурентних позицій на ринку. Врахувавши польський досвід, можна припустити, що продуктивність праці в українському секторі готельних послуг значно зросте, якщо змінити структуру галузі (повинні з’явитися готелі високої категорії в складі мереж і малі готелі сімейного типу).

Необхідно відзначити зміни у стані наявності великих міжнародних готельних мереж на ринку України. Якщо раніше такі великі світові мережі як «Хілтон», «Маріотт», «Шератон», «Редиссон», «Кемпински», «Aккoр» вкладали гроші в будівництво готелів на території Туреччини та Єгипту, то тепер і Україна стає привабливою для вкладання інвестицій у готельний бізнес.

Проведений аналіз свідчить про активізацію інвесторів у готельному сегменті комерційної нерухомості, а це, в першу чергу, стосується саме готельного ринку України. Таким змінам сприяє ціла низка причин, серед яких можна відзначити:

- нездатність існуючих готелів задовольнити зростаючий попит на готельні послуги;

- стабільне збільшення попиту на апартаменти світового рівня;

- насичення сегментів ринку нерухомості з мінімальним терміном окупності;

- збільшення капіталу інвестиційних компаній;

- відносна стабільність української економіки;

- зміни в зовнішній політиці;

- поступова інтеграція держави в європейське й світове співтовариство;

- поліпшення інвестиційного й бізнес-клімату в Україні;

- поступовий ріст бізнес-активності у середині країни,

- збільшення частки ділових візитів із-за кордону;

- ріст туристичної привабливості України.

Також відбулись зміни у правилах обов’язкової сертифікації готельних послуг. Нові правила сертифікації впливають на динаміку розвитку готельного бізнесу та сприяють підвищенню якості послуг, що надаються. Це стане основою стабільності й процвітання готельного бізнесу в Україні.

Необхідно зазначити, що в Україні, особливо у великих містах, у тому числі й у Києві, необхідно розвивати сегмент недорогих готелів з доступними цінами для людей із середнім рівнем достатку. З урахуванням підвищення внутрішньої ділової активності, у регіонах тризіркові готелі можуть бути привабливими і іноземному інвесторові.

Сьогодні все більше міжнародних операторів виявляють цікавість до керування вже готовими об’єктами. Міжнародний оператор дозволяє готелю швидше інтегруватися в міжнародні мережі, гарантує впізнаність бренду, надає доступ до міжнародних систем бронювання.

Кількість готелів можна збільшити за рахунок реконструкції та модернізації вже існуючих. Проводячи об’єктивний аналіз існуючої бази, можна відмітити, що вона спроможна задовольнити потреби в готельних місцях. Для цього необхідно привести у відповідний стан побудовані раніше готелі, звернути увагу на об’єкти незавершеного будівництва, відомчі будинки й гуртожитки.

Висновки. Готельний бізнес в Україні перспективний як мінімум за чотирма причинами. По-перше, у країні спостерігається підвищення ділової активності, що, як правило, неминуче викликає збільшення обсягів «ділового туризму», причому не лише внутрішнього, але й в’їзного. По-друге, підвищення доходів населення України призводить до збільшення кількості людей, які подорожують, що викликає необхідність збільшити засоби розміщення та надання якісних готельних послуг. По-третє, Україна, що заявила про свою інтеграцію до європейського простору, поступово стає привабливою для європейців. По-четверте, скасування готельного збору призвело до зниження податкових обов’язків для готелів.

Представники іноземного капіталу в цілому оцінюють український ринок готельного бізнесу як складний, але перспективний для інвесторів і більше уваги приділяють можливості реалізації проектів у регіонах країни. Під час цього найцікавішими в плані реалізації проектів є такі великі міста, як: Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса й Крим. Таким чином, український готельний ринок має великі прерогативи і є одним із самих перспективних у Східній Європі, але за всього потенціалу розвитку готельного бізнесу в Україні, кількість наявних готелів недостатня для країни з високою інвестиційною привабливістю, багатим історичним минулим і великими туристичними можливостями.

Список літератури

1. Офіційний сайт комітету Державної статистичної служби України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

2. Дріневський, Н.П. До концепції розвитку санаторно-курортної справи в Україні [Текст] / Н.П. Дріневський // Медична реабілітація, курортологія і фізіотерапія. — 2002. — 3(31). — С.39-42.

3. Державна служба туризму і курортів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tourism.gov.ua.

4. В Украине гостиницы посчитали по звездам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.pravda.com.ua.

Проведен анализ современного состояния гостиничного хозяйства и представлены основные направления развития гостиничного бизнеса в Украине.

Modern conditions of hotel business development of Ukraine are analyzed.

Оставить комментарий

Вы можете использовать следующие теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>