Cheap flights Все для путешествий

Все для путешествий

У статті аналізується «Туристське країнознавство» як навчальної дисципліни професійного спрямування за спеціальністю «Туризм» 8.050.401. В її основній частині розглядається науковий апарат та структура курсу; висвітлюються активні форми організації занять з навчальної дисципліни, як засіб формування професійно спрямованої мотивації студентів до майбутньої діяльності.

Ключеві слова: туристське країнознавство, науковий >>>>>

Що сьогодні визначає та зумовлює єдність нації і водночас зберігає різноманітність її культурного надбання? Які реальні кроки робить держава в цьому напрямі, і яких змін ми чекаємо в освітній, >>>>>

На современном этапе развития Автономную Республику Крым следует рассматривать как всеукраин-ский и международный центр рекреации и туризма, который может успешно конкурировать на мировом рынке курортно-рекреационных услуг, т.к. Крым по своим физико-географическим, климатическим, геологическим, тектоническим, гидрогеографическим признакам выделяется не только среди других регионов Украины, но и не имеет аналогов в мире, поскольку здесь >>>>>

У статті на основі аналізу робіт провідних вітчизняних дослідників туристичної індустрії дається визначення поняття «педагогіка туризму»; розглядаються її завдання як науки, простежується розвиток туристської освіти.

Ключові слова: педагогіка туризму, підготовка туристів.

Туристична індустрія — багатогалузевий господарський комплекс з виробництва та організації споживання туристичного продукту — є важливим компонентом складної >>>>>

Сектор туризма — в настоящее время — это движущая сила развития Камбоджи. Количество туристов увеличились почти с нулевого уровня в 1992 году до 800 542 человек в 2006 году. Около 38% туристов прибывает из стран >>>>>

Автор виявляє актуальні питання професійної підготовки в туристичній галузі, доводить необхідність субстанціонального комунікативного навчання. Більш того автор робить аналіз посібників з цього аспекту і розглядає конкретні шляхи підвищення рівня комунікативної компетенції студентів.

Ключові слова: комунікативна компетенція, туристична індустрія, професійна підготовка.

Старовинне китайське прислів’я говорить: неусміхнена людина не повинна відкривати готель.

У цій >>>>>

Одним из наиболее популярных и перспективных видов туризма во всём мире является яхтенный туризм, необходимым условием которого выступает наличие яхтенных портов, так называемых марин — специально запроектированных гаваней для катеров, небольших судов и яхт. В странах Скандинавии и Северной Европы инфраструктура яхтенных портов представляет собой отлаженную сеть марин, которая снижает антропогенное и техногенное воздействие на прибрежную и островную природу. Так, в Швеции вдоль >>>>>

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и необходимость создания долгосрочной маркетинговой стратегии высококлассным гостиничным предприятием в кризисный и посткризисный периоды. Анализируются новые возможности продвижения гостиничного продукта на высококонкурентном гостиничном рынке, исследуется влияние наличия >>>>>

Розглянуто питання використання туристично-ресурсного потенціалу Долинського району Івано-Франківської області, характеризується рекреаційний потенціал району та економічна ефективність туристичної індустрії.

Ключові слова: туризм, туристична індустрія, туристично-ресурсний потенціал.

З кожним роком у світі зростає кількість людей, які користуються послугами туризму та рекреації. Це спонукає туристичну індустрію до >>>>>

20.11.2013

Согласно легенде считается, что Санта Клаус, которого финны называют Йоулупукки, родился в Лапландии. Деревня Санта Клауса считается его постоянным местом жительства. В связи с этим обстоятельством считается самым посещаемым местом в Финляндии. Когда наступают рождественские праздники, то в большинстве случаев, финны проводят эти праздники в кругу семьи.

Сама природа создает здесь атмосферу зимней сказки >>>>>


Последние публикации категории Все для путешествийСтраницы по категории Все для путешествий